2017 m. vasario 5 d., sekmadienis

KAIP APSKAICIUOTI MEDZIAGAS

Kaip jau buvo minėta, tinko skiediniams sudėtinės medžia­gos — kalkės, gipsas, cementas, molis, smėlis ir kt. — nurodo­mos tūrio santykiais, dažniausiai kubiniais metrais (m3). Ta­čiau beveik visos statybinės medžiagos tiek sausos, tiek šlapios ir kietos parduodamos dažniausiai pagal svorį — kilogramais, centneriais, tonomis. Ruošiant skiedinius individualiam butui, kambariui ar šiaip patalpai tinkuoti bei tinkui pataisyti, skiedi­nio paprastai reikia nedidelio kiekio. Tokiais atvejais visiškai pakanka skiedinius ir jiems medžiagas matuoti kibirais, dėžė­mis ar kitokiais indais.
Žemiau dedamoje lentelėje nurodomas svarbesniųjų staty­binių medžiagų 1 m3 ir 1 kibiro svoris kilogramais
Degtų gabalinių kalkių toną išgesinus, vidutiniškai galima gauti 2-3 m3 arba 200-300 kibirų gesintų kalkių tešlos (pa­dauginę iš jų svorio vidurkio 2X 1375 — 3X 1375, gausime apie 2750-4125 kg).

2 lentelėje nurodoma, kiek reikia apytikriai sudėtinių medžia­gų 10 kibirų (0,1 m3) gatavo skiedinio*.
2 rentelė
Sudėtinės medžiagos
Skiedinys
Kalkes
kg
Cementas
kg
Gipsas
kg
Smells
kib.
Vanduc
/
1.                    Kalkių

I : 2
35,8
8,5
18
1 : 3
21,4
10
21
2.                   Cemento

1 : 3
45
10
19
1 : 4
35
10
17
3.                      Kalkių-cemento

1 : I : 6
12,8
22,6
·     
10
59
1 : I : 9
7,7
14,8

10
46
1 : 0,3 : 4
4,8
33
10
20
4.                     Kalkių-gipso

1 : 1 : 2
35,8
35,9
8
18
1 : 0,5 : 3
21,4
11
9
21

Pastaba: Šiems skiediniams ruošti medžiagų kiekia nustatvti, var­tojant 200 markės cementą ir vidutinio riebumo negesintas gabalines kalkes. Vartojant kitų markių cementą ar riebesnes kalkes, medžiagy kiekiai atitin - kamai keisis.

Text Box: Gipsas statybinis (alebast-
ras) palaidas  
Kalkės degtos gabalinės  
Kalk
ės gesintos, kalkit
į tešla 
Kalkių (negesintų) milteliai
Kalkių (gesintų) milteliai  
Cementas (palaidas)  
Molis, raudonas, iškastas,
susigulėjęs   
Lauko smėlis arba žvyras,
iškastas  
šlakas
Skiedinys su smėliu  
Skiedinys su šlaku („šiltas") 
Vanduo  
Text Box:  m3 I 1100-1250 100Text Box: 11 900-1100
1300-1450
800-1000
400-600
1.1 1200-1400
Text Box: 1500-1600
1500-1600 
700-900 
2000-2200 
1600-1800 
1000
Text Box: 11-12,5 9-11 13--14,5 8-10 4-6 12-14
15-16
15-16 7-9 20-22 16-18
10
Kiek skiedinio reikia užtinkuoti, sakysim, 10 m2 plotą 2-jų cm storio sluoksniu, galima apskaičiuoti taip: tinko tūris 10X0,02=0,2 m3; kadangi tinko sluoksnis bedžiūdamas apie 10%' susiglaudina, tai skiedinio reikia truputį daugiau, būtent 0,2 : 0,90=0,22 m3.
3 lentelėje nurodoma, kiek sunaudojama svarbesnių skie­dinių 10 m2 sienos plotą tinkuojant 1,5, 2 ir 2,5 cm storio sluoksniu.
Turint galvoje, kad 40 m2 gyvenamojo ploto 2-3 kambarių bute yra vidutiniškai apie 250 m2, o 30 m2 gyv. pl. kambaryje,
·    Lentelė sudaryta pagal I. Jeremčuko knygelę „Soviety individualno­tnu /astroiščiku", Barnaulas, 1958 m.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą