2013 m. vasario 6 d., trečiadienis

Fizinio asmens bankroto teisės ir pareigos

Bankrutuojančiam fiziniam asmeniui draudžiama sudaryti sandorius, kurie pakenktų kreditorių interesams, bei jo turtinei būklei. Fizinio asmens sandorių iki bankroto bylos iškėlimo sandorių pripažinimo negaliojančiais nagrinėja teismai pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą.
Draudžiama kreditoriams ar kitiems asmenims perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ar lėšų kitaip, nei nustatyta bankroto įstatyme. Bankroto administratorius disponuoja fizinio asmens turtu nuo bankroto bylos įsiteisinimo dienos. Išimtis yra tik išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems fizinio asmens turtą asmenims draudžiama dėl šio turto sudaryti sandorius su trečiaisiais asmenimis.
Kokios yra bankroto proceso metu fizinio asmens teisės?
Fizinis asmuo turi teisę nuolat gauti informaciją apie savo turto pardavimą bei lėšų panaudojimą iš bankroto administratoriaus. Taip pat naudoti gaunamas lėšas būtiniesiems poreikiams tenkinti bei individualiai ar ūkininko veiklai vykdyti plane nustatyta tvarka.
Bankroto proceso metu fizinis asmuo turi teisę parengti ir pateikti bankroto administratoriui plano patikslinimą, susidarius aplinkybėms, kurioms esant galima greičiau atkurti fizinio asmens mokumą arba kurios sunkina plano įgyvendinimą. Jei yra poreikis turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose bei kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais.
Viso bankroto proceso metu jei paaiškėja, kad bankroto administratorius pažeidė fizinio asmens teises ar jo teisėtus interesus taip pat paaiškėjo, kad lėšos naudotos ne pagal paskirtį, fizinis asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, nuostolių atlyginimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo.
Fizinių asmenų bankrotas tai puiki alternatyva, kaip pradėti gyventi geriau ir laimingiau.